Saison 2012-2013

Saison 2011-2012

Midi-Olympique - Août 2012
Midi-Olympique - Août 2012
Palmarès Rugby 2012
Palmarès Rugby 2012
Dépêche du Midi
Dépêche du Midi
Dépêche du Midi

Saison 2010-2011

La Dépêche - Jeudi 16 juin 2011
La Dépêche - Jeudi 16 juin 2011
Midi-Olympique - Lundi 13 juin 2011
Midi-Olympique - Lundi 13 juin 2011
Midi-Olympique - Lunid 13 juin 2011
Midi-Olympique - Lunid 13 juin 2011

Saison 2009-2010

Midi-Olympique - 23/08/2010
Midi-Olympique - 23/08/2010
Midi Olympique
Midi Olympique
Midi Olympique
Midi Olympique